สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

counterpain cool

หมวดหมู่สินค้า: ทดสอบ
รหัส :
เอกสารกํากับยา
Levomenthol
สรรพคุณ : Menthol: ในความเข้มข้นต่ำาๆ สามารถยับยั้งการนํากระแสประสาทของ C และ A-delta fiber ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากการพลิกหรือเคล็ด การช้ำบวมจากการกระแทก การบาดเจ็บระหว่างออกกําลังกาย
วิธีใช้ : ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ให้ทําความสะอาดผิว แล้วทาบริเวณที่เป็น วันละ 3-4 ครั้ง ใช้ร่วมกับผ้าพันแผลหรือ ice packs ได้ เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า 30 °C
สอบถามเพิ่มเติม 02-255-8566-70

แท็ก: 3060120

13 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 597 ผู้ชม

เอกสารกํากับยา
Levomenthol
สรรพคุณ : Menthol: ในความเข้มข้นต่ำาๆ สามารถยับยั้งการนํากระแสประสาทของ C และ A-delta fiber ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากการพลิกหรือเคล็ด การช้ำบวมจากการกระแทก การบาดเจ็บระหว่างออกกําลังกาย
วิธีใช้ : ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ให้ทําความสะอาดผิว แล้วทาบริเวณที่เป็น วันละ 3-4 ครั้ง ใช้ร่วมกับผ้าพันแผลหรือ ice packs ได้ เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่า 30 °C

Engine by shopup.com